Business Tampere

Business Tampere auttaa löytämään yrityksille oikeat kumppanit ja kasvumahdollisuudet Tampereen seudulla ja kansainvälisesti. He tarjoavat asiantuntemusta yritystoiminnan kehittämiseen, sijoittamiseen ja kansainvälistymiseen. Tämän lisäksi he kehittävät Tampereen alueen startup ekosysteemin toimintaa ja ovat mukana Tampereen alueen ensimmäisen startup-keskittymän Platform 6:den toiminnassa.

”Business Tampere haki teollisuuden ja yritysten tarpeisiin perustuvaa toimintatapaa startupien kanssa työskentelyyn. Tarpeeseen vastasi Industryhack ja heidän kanssaan työskentely oli oikein sujuvaa ja olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä.”

Jouni Myllymäki, Senior Business Advisor, Business Tampere

Yhteistyömme

Business Tampereella oli selkeä tarve uudenlaiselle toimintamallille startupien ja suuryritysten yhteistyön tukemisessa, jota varten tarvittiin kartoitusta olemassa olevista toimintamalleista, sekä näkemystä ja selvitystä parhaiten tähän tilanteeseen soveltuvista vaihtoehdoista. Tavoitteen saavuttamiseksi muotoiltiin projekti, jossa yhdistyivät taustatutkimus, olemassa olevien mallien benchmarking, näkemysten selvittäminen haastatteluiden avulla sekä toimintamallin luominen näiden pohjalta.

Haastatteluiden ohella hyödynnettiin työpajaa, jossa haastateltavat pääsivät tutustumaan alustavien tulosten perusteella muodostettuun toimintamalliin ja antamaan siitä palautetta. Työpaja oli tehokas tapa osallistaa eri sidosryhmiä ja lisäksi työskennellä yhdessä haluttujen aiheiden parissa.

Yhteistyön tulokset

Yhteistyön tuloksena Business Tampere sai kattavan loppuraportin sisältäen uuden toimintamallin kuvauksen, ehdotetun roadmapin sen kehittämiseksi sekä tiivistelmän kattavasta taustatutkimuksesta päätöksenteon tueksi. Lisäksi heille toimitettiin kattava haastattelumateriaali keskusteluiden jatkamisen tueksi eri viiteryhmien parissa.