Caruna

Caruna on suomalainen sähkönjakeluyhtiö. Yhtiö huolehtii sähkönjakelusta sekä sähköverkon kunnossapidosta, sähköverkon rakentamisesta, kehittämisestä, vikapäivystyksestä ja sähkönkulutuksen mittauksesta. Caruna palvelee noin 700 000 asiakasta Etelä, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Yhtiön sähköverkon pituus on 87 000 kilometriä ja markkinaosuus sähkönsiirrosta noin 20 prosenttia. Carunan innovaatioyksikkö on avustuksellamme toteuttanut useita innovaatiokilpailuja ja kehittänyt innovaatiotoimintaansa uusien ratkaisujen, kumppanuuksien ja toimintatapojen löytämiseksi ja kokeilemiseksi.

”Industryhack on ollut meille se oikea kumppani innovaatiotoimintamme vauhdittamisessa sekä uusien, innovatiivisten kumppanien löytämisessä”

Katja Koponen, Innovaatiopäällikkö, Caruna

Yhteistyömme

Syksyllä 2020 suunnittelimme ja toteutimme yhdessä Carunan omalle henkilökunnalle osoitetun innovaatioprosessin, jossa mukaan hakeutuneet tiimit ja heitä tukeneet mentorit kehittivät asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja tunnistettuun liiketoiminnan haasteeseen liittyen.

Yhteiskehittäminen koostui kahdesta kaksipäiväisestä etätyöpajasta, joissa fasilitoimme tiimien luovaa prosessia ohjeistamalla sekä tuomalla työkalut innostavaan ja tehokkaaseen etätyöskentelyyn. Valmisteluvaiheessa suunnittelimme toimintamallin lisäksi henkilökunnan osallistamisen ehdot ja toteutimme osallistujien haun.

Yhteistyön tulokset

Työpajojen tuloksena syntyi kaksi uutta, asiakaslähtöistä palvelukonseptia, joita voidaan kokeilla kevyesti tai alkaa toteuttaa. Lisäksi osallistujat saivat käytännön oppia ja kokemusta uuden palvelun kehittämisestä nopeassa aikataulussa palvelumuotoilun menetelmiä etänä hyödyntäen. Palautekyselyn perusteella kaikki osallistujat suosittelisivat vastaavaan prosessiin osallistumista kollegoilleen (NPS 100).