KIEPPI-hanke

Tampere, Espoo ja Turku Science Park Oy kehittävät 6Aika: Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kestäviä kaupunginosia, joissa syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen perustuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan kiertotalouden kumppanuusmalli, jossa kaupunkeja kehitetään yhteistyössä innovaatioita tuottavien yritysten kanssa ja joka on monistettavissa muualle ja skaalattavissa kaupunkitasolle. 

”Haimme kumppanuusmallityöhön konsulttia, jolla olisi innovatiivista ja uudenlaista otetta työn tekemiseen ja sitä myös saimme. Industryhackin tuki koko prosessille onnistui hyvin: työskentely oli joustavaa ja yhteistyö aktiivista myös prosessin viestinnän ja yhteydenpidon osalta.”

– KIEPPI-hankkeen projektipäälliköt Karoliina Tuukkanen (Tampereen kaupunki), Reetta Jänis (Espoon kaupunki) & Aino Ukkola (Turku Science Park Oy)

Yhteistyömme

Toimimme KIEPPI-kumppanuusmallin kehittämisestä vastaavana konsulttina yhdessä Sitowise Oy:n kanssa sekä vastasimme projektin johdosta. Projektin aikana kehitimme käytännön kokemuksista kootun kiertotalouden kumppanuusmallin, joka kuvaa kiertotalouden eri toimijoita sekä ohjaa käyttäjänsä kumppanuuden läpi auttaen varmistamaan yhteistyön onnistumisen sen sudenkuoppia välttäen.

Johdimme mallin kehittämiseksi tehtyä asiantuntijatyötä, vastasimme KIEPPI-kaupunkien ja niiden sidosryhmien osallistamisesta kehittämiseen sekä toteutimme useita yhteiskehittämistyöpajoja, joihin osallistui kiertotalouden yrityksiä, eri kaupunkien ja kehitysyhtiöiden asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja tutkimustoimijoita. Keräsimme laajan määrän kokemuksia ja oppeja käytännön yhteistyöprojekteista ja jalostimme ne skaalattavan mallin muotoon.

Lisäksi osallistuimme mallin kehittämiseen erityisesti organisaatioiden välisen yhteiskehittämisen ja kumppanuuksien asiantuntijana. Toimme kattavan kokemuksemme julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön onnistumisen edellytyksistä osaksi mallin sisältöjä.

Yhteistyön tulokset

Kumppanuusmalli tarjoaa systemaattisen ja oppimista tukevan lähestymistavan kiertotalouden yhteistyön toteuttamiseen koko yhteistyön elinkaaren ajalle – aina kiertotalouden tarpeen määrittelystä kumppanuuden valmisteluun, käynnistämiseen, toteutukseen ja päättämiseen asti. Kumppanuusmalli ei ole teoreettinen viitekehys: sen sisältö on muotoiltu nykyhetkessä eri toimijoilta saatujen käytännön kokemusten pohjalta ja osallistumalla erilaisiin kiertotalouden pilotointiprosesseihin.

Kiertotalouden kumppanuusmallin avulla kaupungit ja yritykset voivat tehdä toimivaa yhteistyötä kiertotalouden liiketoiminnan luomiseksi ja kehittämiseksi. Mallia käyttämällä yhteistyön eri osapuolten on helppoa samaistua toistensa rooliin ja näkökulmiin, sekä varmistua, että yhteistyön onnistumisen edellytykset täyttyvät.

Kumppanuusmallin käytön on tarkoitettu kiihdyttävän ja helpottavan kiertotalouden edistämistä kaupungeissa ja kunnissa eri toimijoiden yhteistyössä. Mallin toivotaan hyödyttävän jokaista, joka on tekemisissä kiertotalouden ja kestävän kehityksen kysymysten parissa. Malli tarjoaa myös monipuolisesti soveltamismahdollisuuksia erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tarpeisiin – myös kiertotalouden ulkopuolella.

Kumppanuusmalli saatavissa: https://www.tampere.fi/kieppi

Video

Videolla kerrotaan, mihin ja kenelle KIEPPI-hankkeessa kehitetty kiertotalouden kumppanuusmalli on tehty.