Ponsse Oyj

Ponsse Oyj on yksi maailman suurimmista tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajista. Koneyrittäjän unelmasta kansainväliseksi vientiyritykseksi kasvaneen perheyhtiön juuret ovat syvällä suomalaisella maaseudulla. Yritys sijaitsee edelleen samalla paikalla Vieremällä kuin perustamisvuonnaan 1970. Ponsse toimii noin 40 eri maan puunkorjuumarkkinoilla ja lähes 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 640 miljoonaa euroa.

Ponsse on tunnettu innovatiivisesta tuotekehityksestään, joka on palkittu mm. kansainvälisellä Red Dot -muotoilupalkinnolla. Suomessa Ponsse on valittu maineikkaimmaksi yritykseksi, jättäen taakseen Koneen ja Supercellin kaltaisia yrityksiä.

“Industryhack on ollut kumppanimme pian viisi vuotta. He ovat auttaneet meitä rakentamaan kumppaniverkostoa sekä käynnistämään tärkeitä kehitysprojekteja sujuvasti yhdessä uusien kumppanien kanssa.”

– Juha Inberg, Teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, Ponsse Oyj

Yhteistyömme

Kumppanuutemme aikana olemme tukeneet Ponssen tuotekehitystä seuraavilla toimeksiannoilla:

  • Tuotekehityksen vision strategiatyöpajojen suunnittelu ja fasilitointi
  • Ponssen innovatiivisia yhteistyökumppanuuksia koordinoivan Ponsse Innovation Lab -kumppaniohjelman suunnittelu, rakentaminen ja hallinta
  • Yhteiskehitystyöpajat tuotekehitystä ohjaavien haasteiden tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi
  • Kumppanien kartoittaminen ja ratkaisujen yhteiskehittäminen haastekilpailuja hyödyntäen (ratkaisuja esim. Ponsse manageriin, kuljettajien hyvinvointiin ja koulutukseen sekä tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin liittyen)
  • Sisäisten haastekilpailujen järjestäminen henkilöstön osallistamiseksi kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Yhteistyön tulokset

Yhteistyömme tuloksena on syntynyt useita uusia kokeiluja ja kumppanuuksia tuotekehityksen tavoitteita ja haasteita tukien.

Ponsse Innovation Labin osana on rakennettu Ponssen kehitystoimintaa johdonmukaistava haaste-roadmap sekä aktivoitu laaja verkosto kiinnostuneita toimittajia (yli 50 jäsenyritystä). Yhteistyötä mahdollisten toimittajien kanssa on kokeiltu viiden haastekilpailun ja niitä seuranneiden kokeiluprojektien muodossa. Lisäksi kymmeniä henkilökunnan edustajia on osallistunut uusien ratkaisuiden innovointiin kahdessa sisäisessä haastekilpailuissa ja fasilitoimissamme työpajoissa, mikä on edesauttanut osaamisten törmäyttämistä ja uudenlaisten työtapojen omaksumista. Yhden sisäisen yhteiskehitystyöpajasarjan tuloksena syntyi kuusi keksintöilmoitusta.

Ponssen toimitusjohtajan kesäterveiset

Videolla Industryhackin toimitusjohtaja Mikael Hautala sekä Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela sanailevat tapaamisen jälkeen.