Raute

Raute on viilun, vanerin ja LVL-palkkien tuotantolinjoja valmistava teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Raute on ollut alansa suurin jo vuosia ja heidän toimintansa keskiössä on mahdollistaa asiakkaiden arvon luonti metsävaroille kestävästi.

”Industryhack:n avulla saimme innostettua henkilöstöämme ideoimaan ratkaisuja haastaviin aiheisiin ja toimimaan yhdessä yli tiimirajojen. Yhteiskehittämispäivät antoivat osallistujille virkistävää vaihtelua, ja tämänlaiselle innovatiiviselle yhteiskehittämiselle on tarvetta myös jatkossa, jotta saamme hyödynnettyä laajemmin innovointikyvykkyyttämme Rautessa.”

– Roope Eskola, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Raute

Yhteistyömme

Keväällä 2021 Rauten henkilökunnalle järjestettiin kaksi erilaista yhteiskehittämiseen ja innovointiin keskittyvää prosessia etäyhteyksin. Toisessa Rauten työntekijöitä koottiin yhteen innovoimaan valitun aiheen parissa pariksi päiväksi heistä muodostetuissa ryhmissä, ja toisessa henkilöstö sai hakea joukkueina mukaan kilpailulliseen yhteiskehitysprosessiin.

Yhteiskehittäminen koostui kummassakin prosessissa muutaman päivän ajalle jaetuista etätyöpajoista, joissa fasilitoimme tiimien luovaa prosessia ohjeistamalla sekä tuomalla työkalut innostavaan ja tehokkaaseen etätyöskentelyyn. Työpajat poikkesivat toisistaan ko. prosesseissa hieman ensimmäisen keskittyessä fasilitoituun keskusteluun osallistujista muodostetuissa ryhmissä ja ideoiden jalostamiseen kevyiksi toteutussuunnitelmiksi. Toisessa valitut joukkueet pääsivät työstämään omia ideoitaan kohti toteutusta mentoreiden avustuksella ja esittelemään lopputuloksensa tuomaristolle, joka valitsi ja palkitsi voittavan ehdotuksen.

Yhteistyön tulokset

Yhteensä kahden projektin aikana järjestettyihin työpajoihin osallistui kymmeniä Rauten henkilöstön jäseniä, ja ne aktivoivat toivotulla tavalla henkilöstöä mukaan innovointi- ja kehitystyöhön. Työpajoissa käsiteltiin toimialalle tärkeitä ongelmia ja niihin löydettiin uudenlaisia ratkaisuja, joita tutkitaan tarkemmin Rauten tuotekehityksessä. Työpajoista saatu palaute oli erittäin positiivista ja erityisesti osallistujat arvostivat uusia tapoja inspiroitua ja tehdä yhteistyötä sekä työpajoissa vallinnutta tunnelmaa.

”Toivottavasti näitä järjestetään lisää myös tulevaisuudessa. Tämä oli erittäin hyvä tapa saada oppia ja nähdä kuinka toiset työskentelevät ja toimivat. Uskon että jos vastaavia tilaisuuksia järjestetään useammin, niin toimintamalli tulee tutuksi ja lopputulokset tulevat paranemaan entisestään.”

– Osallistujan kommentti

”Hyvä kilpailu, lisää moisia tapahtumia. Mukavaa, keskustelua herättävää pohdiskelua aiheesta kaikille. Myös erittäin mukava kuulla muiden ideoita.”

– Osallistujan kommentti