Helsingin kaupungin rakentamis­palvelu­­liikelaitos Stara

Asiakkaamme Stara on Helsingin kaupungin liikelaitos, joka tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Staralla on pitkä kokemus katujen ja puistojen rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta. Stara rakentaa ja pitää kunnossa myös kaupungin tiloja – kouluja, päiväkoteja, toimitiloja sekä pitää huolta Helsingin luonnosta, kaupunkimetsistä ja rantavesistä.

”Haastekilpailu osoitti, että mahdottomiltakin tuntuneet ratkaisut saattavat sittenkin olla mahdollisia”

– Tero Koppinen, Staran tuotantopäällikkö

Yhteistyömme

Olemme auttaneet Staraa löytämään oikean kumppanin kehitysprojekteihin kahden haastekilpailun avulla. Ensimmäisen haastekilpailun (StreetReboot) tavoitteena oli löytää ratkaisuja parantamaan kaupungin huoltamista IoT:n ja datan avulla. Staralla on käytössä satoja hyötyajonevoja sekä muita huoltolaitteita kuten älyroskakorit ja robottiruohonleikkurit. Nämä tuottavat valtavat määrät dataa, jota voisi hyödyntää paremmin. Etsimme Staralle potentiaaliset kumppanit ja teimme heidän kanssa nopeita kokeiluja, joista osan kanssa yhteistyö jatkui pidempäänkin.

Toisen haastekilpailun (This is Snow Problem) tavoitteena oli löytää ratkaisuja Helsingin kaduilta kerätyn lumen kierrätykseen. Kovan lumitalven aikana merkittävä osuus auratusta lumesta joudutaan kaatamaan Itämereen, koska kaikki lumi ei mahdu maalla sijaitseville, lumen vastaanotolle osoitetuille paikoille. Pahimpina päivinä lunta joudutaan kuljetettamaan tuhansia rekkakuormallisia ja näiden ohjaaminen kauas keskustasta aiheuttaisi toisaalta valtavat päästöt. Ratkaisujen löytämiseksi järjestimme yhdessä Staran kanssa haastekilpailun, jossa etsimme potentiaaliset kumppanit ja toteutimme nopeita kokeiluja heidän kanssaan. Haastekilpailu järjestettiin innovaatiokumppanuushankintamenettelynä, mikä mahdollisti yhdessä kehitettyjen ratkaisujen kokeilemisen ja jatkokehittämisen suoraan kilpailuissa löydettyjen kumppanien kanssa. Stara hyötyi meidän yhteiskehittämisen osaamisesta ja menetelmistä haastekilpailun muotoilussa ja läpiviennissä, sekä siihen sovelletusta hankintaosaamisesta, joka varmisti ratkaisujen onnistuneet kokeilut ja jatkokehittämisen.

Yhteistyön tulokset

StreetReboot -haastekilpailun tuloksena syntyi SiirtoSoitto -palvelu, joka ilmoittaa kun pysäköity autosi pitää siirtää katujen kunnossapidon vuoksi. Haastekilpailun jälkeen toteutetussa pilotoinnissa siirrettävien autojen määrä väheni peräti 90% edelliseen kevääseen verrattuna. Toisena tuloksena syntyi Apuri, jonka avulla ei ajeta turhaan samoja katuja. Näin säästyy aikaa ja ylläpidossa käytettyjä materiaaleja. Työnjohto näkee koko ajan missä mennään, jolloin työturvallisuus parantuu kommunikointitarpeen vähentyessä.

Lue lisää tuloksista: http://rebootthecity.fi/reboot-the-city-2016-2018-oli-oppimiskokemus-ja-innovaatioalusta/

This is Snow Problem -haastekilpailusta syntyi neljä ideaa, joita lähdettiin kokeilemaan käytännössä. Talvella 2021 on otettu käyttöön 500m pitkä ja neljä metriä syvä verhopuomi, joka estää merivastaanottopaikoilla irtoroskan leviämisen. Toisena merenvastaanottopakoilla on otettu käyttöön meriveden ilmastuslaite, joka nopeuttaa kipattavan lumen sulamista ruuhka-aikoina. Lisäksi on tutkittu kaukolämmön paluuveden hyödyntämistä lumen sulatukseen sekä selvitetty muita lumen sulatusteknologioita.

Lue lisää tuloksista Helsingin Sanomista, Helsingin kaupungin tiedotteesta tai Hankintakeinon sivuilta:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006059410.html

https://www.sttinfo.fi/tiedote/innovaatiokisalla-ratkaisuja-helsingin-lumen-kasittelyyn?publisherId=17448252&releaseId=69855636

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/lumenkasittelyn-innovatiivinen-palveluhankinta-snow-problem-case-stara