YIT Oyj

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Yrityksen tavoitteena on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. YIT kehittää ja rakentaa asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita.

Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2018 kilpailun, jossa etsittiin konseptia entisen Marian sairaalan alueen kasvuyrityskampuksen laajentamiselle sekä konsortiota, joka voi vastata hankkeen toteutuksesta. YIT:n kaupunkikehitys tarttui kilpailuun ja keräsi Industryhackin avulla konsortion, johon kuuluivat mm. Keva, Siemens, KONE, Slush, Nokia ja Aalto-yliopisto.

Yhteistyömme

Industryhack auttoi YIT:tä kehittämään toimintakonseptia. Osallistuimme suunnittelukokouksiin, suunnittelimme kampuksen toimintakonseptia kuvaavat osuudet ja keräsimme mukaan olennaisia yhteistyökumppaneita kasvuyritysekosysteemistä. Osallistuimme myös työn esittelyyn kilpailun tuomaristolle.

Toimintakonseptiin kuului prosenttiperiaate, jonka ideoimme. Koko hankkeen budjetista 1% kohdistetaan innovatiivisiin hankintoihin kasvuyrityksiltä. Tämä tarkoittaa useiden miljoonien eurojen kohdistamista innovatiivisiin ratkaisuihin. Samalla kasvuyrityskampuksesta luodaan kokeiluympäristö uusille kestävän kaupunkiympäristön innovaatioille. Industryhack on vastannut tämän toimintamallin kehittämisestä, suunnittelusta ja käynnistämisestä.

Yhteistyön tulokset

Konsortiomme ehdotus voitti kilpailun ja lopullinen suunnitelma Marian kasvuyrityskampuksen laajennuksesta on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2020. Rakentamisen odotetaan alkavan vuoden 2022 aikana. Kokeiluympäristö tulee käynnistymään samalla.

Havainnekuvat AOR Arkkitehdit