Palvelumme kehitysprojektiesi tueksi

Palvelemme asiakkaitamme digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyvien kehitysprojektien parissa yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.

Konsultointi­palvelut

Autamme kehitysprojektien valmistelussa, esiselvityksissä ja rahoituksen haussa, kokeilukulttuurin luomisessa sekä ratkaisemme kehitystoiminnan ongelmia.

Lue lisää

Yhteiskehitys­työpajat

Ohjaamme työpajoja sekä työpajasarjoja, joiden avulla voidaan etsiä haastelähtöisesti uusia ideoita tai kehittää ratkaisuja yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Haastekilpailut

Järjestämme haastekilpailuja, joiden avulla etsitään potentiaalisia kumppaneita, tehdään nopeita kokeiluja yhdessä sekä käynnistetään yhteistyö valitun kumppanin kanssa sujuvasti.

Lue lisää

Kumppani­ohjelmat

Johdamme jatkuvia ohjelmia, joiden tavoitteena on käynnistää useita kehitysprojekteja yhdessä kumppanien kanssa.

Lue lisää

Konsultointi­palvelut

Takaisin ylös

Digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyvien kehitysprojektien onnistuminen kumppaneiden kanssa vaatii kyvykkyyttä ja rohkeutta tehdä ketterää ja kokeilevaa yhteistyötä.

Asiakkaidemme valmiuksien parantamiseksi teemme kohdennettuja selvitystöitä kehitystoiminnan lähtötilanteen ja mahdollisten ongelmien kartoittamiseksi, sekä suunnittelemme kunnianhimoisia mutta käytännöllisiä toimintamalleja tehokkaan yhteistyön mahdollistamiseksi verkostoissa ja ekosysteemeissä. Kokemuksemme kokeilevasta yhteiskehittämisestä on tehnyt meistä hyvän kumppanin myös asiakasorganisaatioidemme sisäisen innovaatiokulttuurin rakentamisessa.

Yhteiskehitys­työpajat

Takaisin ylös

Tärkeimpien haasteiden tunnistaminen ja parhaiden ratkaisujen suunnittelu vaatii usein oikeiden ihmisten yhteen tuomista, johdettuja keskusteluja sekä arjesta poikkeavia, uusia työskentelytapoja. Yksikin hyvin ohjattu työpaja etänä tai läsnä voi olla avain oikeaan suuntaan tai uusiin mahdollisuuksiin.

Asiakkaidemme kehitystyössään tarvitsemien kohtaamisten ja yhteistyön parantamiseksi ohjaamme erilaisia työpajoja ja työpajojen sarjoja. Niissä ihmiset eri puolelta organisaatiota tai eri organisaatioista voivat keskittyä yhteisten haasteiden tunnistamiseen ja tutkailuun, ratkaisujen ideointiin tai toteutuksen suunnitteluun asiantuntijoidemme johdolla. Jokainen työpaja on aina myös mahdollisuus oppia uusia työskentelytapoja ja työkaluja omaan arkeen vietäväksi.

Haastekilpailut

Takaisin ylös

Monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen uusia ideoita, lähestymistapoja ja kumppaneita hyödyntäen mutta nopeasti ja tehokkaasti vaatii suunnitelmallisesti johdettua prosessia. Haastekilpailu on toimiva ja innostava tapa muuntaa suuri haaste käynnistyväksi kehitysprojektiksi oikean kumppanin kanssa.

Meillä on kokemusta 80 haastekilpailun läpiviennistä ja niistä käynnistyneistä 100 kehitysprojektista. Järjestämämme haastekilpailu on parhaimmillaan myös ikimuistoinen oppikokemus haastelähtöisestä innovoinnista, kokeilevasta yhteiskehittämisestä sekä kumppanoitumisesta innovatiivisten pk-yritysten kanssa. Onnistuminen on varminta kun prosessin suunnittelu ja johto on osaavissa käsissämme, ja asiakkaamme voivat keskittyä haasteensa ratkaisuun, siitä oppimiseen ja potentiaalisiin kumppaneihin tutustumiseen.

Kumppani­ohjelmat

Takaisin ylös

Verkottuvassa maailmassa organisaatiot tarvitsevat jatkuvia toimintamalleja yhteistyöhön kumppanien kanssa. Keskeisiä onnistumisen edellytyksiä ovat systemaattinen haasteiden priorisointi, oikeiden kumppanien jatkuva löytäminen sekä tehokkaiden toimintatapojen hyödyntäminen kumppanuuksien ja ekosysteemien realisoimiseksi.

Haastekilpailujen projektiluontoisen prosessin parhaat opit ja käytännöt voidaan rakentaa myös jatkuvaksi toimintamalliksi asiakkaamme kumppaniohjelman muotoon, joka helpottaa ja systematisoi uusien kehitysprojektien käynnistämistä. Suunnittelemme ja orkestroimme myös laajempia innovaatio-ohjelmia, jotka perustuvat toimialan tai teeman useita toimijoita yhdistävien haasteiden ratkomiseen konkreettisten kokeilujen kautta, täten tukien kumppanuuksien ja ekosysteemien vahvistumista.