Mitkä ovat avoimen innovaation pilotoinnin kriittiset menestystekijät?

Industryhackin ensimmäiset kilpailut olivat hackathon-tapahtumia, mutta pian toiminnan aloittamisen jälkeen kuitenkin nähtiin tarvetta enemmän pitkäjänteiselle tekemiselle. Todettiin, että sekä kilpailun isännöivän yrityksen että kilpailuun osallistuvan tiimin on tärkeää jo lähtökohtaisesti sitoutua pidemmällä tähtäimellä yhteistyöhön, eikä pelkästään kaksipäiväisen tapahtuman ajan.

Tämän johdosta Industryhackin haastemalliin tehtiin selkeitä muutoksia. Osallistuvan tiimin taakse vaadittiin laillinen entiteetti, kuten yritys, jolle alettiin maksaa palkkiota kilpailuun osallistumisesta. Kilpailua isännöivät yritykset velvoitettiin mentoroimaan tapahtuman ajaksi sekä sitoutettiin palkintosummien maksamisen sijaan pilottiprojektiin, joka pohjautuu kilpailun aikana kehitetyn konseptin testaamiseen käytännössä.

Nopeasti huomattiin kuitenkin, että pilotin käynnistämisvaiheessa sekä etenemisessä oli haasteita, pieniä ja suuria. Tämän johdosta haluttiin muodostaa kokonaiskuva projekteista ja oppia, kuinka voidaan kehittää pilottiprojektin fasilitointia siten, että kumppanien välinen yhteistyö olisi vaivatonta koko taipaleen läpi aina pilottiprojektin päätökseen ja yhteistyön jatkosta sopimiseen asti.

Industryhackin tavoite on, että avoimella innovaatiolla pystyttäisiin oikeasti ratkaisemaan suuria ja merkittäviä haasteita, eikä se vaatisi valtavia ponnisteluja työskennellessä oman yrityksen ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Vaikka kokeilujen määrä on tärkeä, onnistuminen voidaan mitata ainoastaan loppuun vietyjen projektien määrällä ja yhteistyön vaikutuksilla. Tästä syystä päätimme tutustua tarkemmin vuoden 2017 aikana järjestettyjen innovaatiokilpailujen tuloksiin ja pilottiprojektien etenemiseen.

White paperin ovat kirjoittaneet Industryhackin yhteiskehittämisen ja innovaatiokilpailujen läpiviennin asiantuntijat. Lataa koko tutkimus alta.

Aino Heiska

Operatiivinen johtaja

+358 40 026 5641