Kuinka innovaatiokilpailusta tehdään aidosti kiinnostava liiketoimintamahdollisuus kaikille osapuolille?

Innovaatiokilpailu on toimiva ja helppo tapa kokeilla avointa innovaatiota ja löytää uusia ratkaisuja ja ulkoisia kumppaneita tunnistettuun tarpeeseen, samalla kokeilevaa yhteiskehittämistä oppien. Kilpailuun valmistautuessa tehdään aiheeksi valittavan, strategisen haasteen ja ratkaisuihin liittyvien odotusten määrittely, onnistumiseen tarvittavien resurssien ja osaajien tunnistaminen sekä kilpailun sääntöjen ja etenemisen suunnittelu. Hyvin valittu ja muotoiltu haaste on ennen kaikkea merkityksellinen liiketoimintamahdollisuus, joka innostaa potentiaalisia kumppaneita hakeutumaan kilpailuun.

Kumppaneiden valinnassa kannattaa keskittyä ratkaisupotentiaalin sekä kiinnostavien taitojen identifioimiseen hakijoissa. Tarvittavien, omien asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden sitouttamiseen ja tarvittavan ajan varaamiseen kannattaa myös panostaa. Ratkaisuiden kehittäminen tapahtuu nimittäin valittujen kumppanien kanssa yhteistyössä, yhteiskehittämällä. Kilpailun kulku, tiimien ohjaaminen ja yhteiskehittämisen puitteet tulee suunnitella niin, että ne tukevat luovaa prosessia ja mahdollistavat lopuksi tehokkaan arvioinnin ja perustellun päätöksenteon. Parhaat ratkaisut valitaan kokeiluun, eli proof-of-concept -projekteihin validoitaviksi sekä idean että kumppanin testaamiseksi.

Whitepaperin tarkoituksena on avata tarkemmin edelläkuvattuja vaiheita Industryhackin neljän vuoden ja noin 60 kilpailuprojektin oppeja selkeiksi ohjeiksi koostamalla. Näitä noudattamalla voi varmistaa hyvät lopputulokset, sekä luoda kilpailusta onnistuneen ja liiketoiminnallisesti kannattavan kokemuksen kaikille osapuolille. White paperin ovat kirjoittaneet Industryhackin yhteiskehittämisen ja innovaatiokilpailujen läpiviennin asiantuntijat. Lataa koko tukimus alta.

Aino Heiska

Operatiivinen johtaja

+358 40 026 5641