Akateemisessa tutkimuksessa ei ole yhtä selkeää tai vakiintunutta yhteiskehittämisen määritelmää. Monet eri määritelmät voidaan tiivistää symbioosiksi eri näkökulmista markkinoinnin ja johtamisen tutkimuksissa, ryhmädynamiikan ja päätöksenteon psykologiasta ja tekniikoista sekä erilaisista innovaatioprosesseista. Yksi näistä prosesseista, joka useissa yhteyksissä liitetään yhteiskehittämiseen, on avoin innovaatio. Teimme kirjallisuustutkimuksen määritelläksemme yhteiskehittämisen ja päädyimme alla olevaan tulokseen.

Yhteiskehittäminen on tavoitteellinen, ennakkoluuloton ja toisilta oppimista painottava työskentelytapa, jolle on keskeistä osallistujien välinen luottamus, tasavertaisuus ja avoin vuorovaikutus. Yhteiskehittämisen tavoitteena on luoda ja kehittää ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin hyödyntäen tietoisesti valittuja, usein fasilitoituja menetelmiä ja prosessia.

yhteiskehittämisen määritelmä

Miten päädyimme tähän määritelmään ja mitkä ovat yhteiskehittämisen käytännön vaikutukset? Pääset lukemaan tutkimuksen alla olevasta painikkeesta.

Satu Huotari

Co-creation manager

+358 40 847 4112